Ghid autori

Autorii sunt invitaţi să trimită lucrarea completă, în limba engleză, în format Microsoft Office Word (.doc sau .docx), conţinând 4 – 6 pagini, în formatul indicat. Articolele care nu respectă formatul indicat nu vor fi acceptate.
Lucrările acceptate, în variantă finală, trebuie să ţină seama de observaţiile şi sugestiile recenzorilor.

Vă rugam să trimiteţi lucrările utilizând platforma conferinţei CNAE 2016.

 

Domenii principale:

    Maşini electrice pentru acţionări (MEA)
    Convertoare electrice în acţionări (CEA)
    Controlul digital al acţionărilor electrice (CDAE)
    Modelarea şi simularea acţionărilor electrice (MSAE)
    Sisteme de achiziţie şi monitorizare (SAM)
    Autovehicule electrice (AE)
    Compatibilitate electromagnetică (CE)
    Energetica în sistemele de acţionare electrică (ESAE)
    Progrese în predarea disciplinelor conexe acţionărilor electrice (PPDCAE)